Storviltjakt og guidet elgjakt

Guidet elgjakt med hundSelvik Bruk tilbyr guidet elgjakt med hundefører der jegeren følger en erfaren og lokalkjent hundefører, og får anledning til å skyte elg i los for hund. Vår intensjon er at jegerne får oppleve en effektiv, og berikende jakt i skoglandet, hvor de fleste får oppleve elg på nært hold i løpet av jakten. Antall og type dyr som felles, avhenger av alt fra kvote, og jegernes erfaring, vær, og vindforhold, til reine tilfeldigheter. Opplevelsen skreddersys til ulike behov – alt fra en enkel hytte der man steller seg selv, til eksklusiv innlosjering i jaktvilla, med alle faciliteter og bevertning.

Målsettingen med vår elgforvaltning er å oppnå en sunn elgbestand med bra vekter, og god reproduksjon, som kan gi høyest mulig jaktutbytte. Avskytingen legges opp til å høste fremst av de unge, ikke produktive dyrene. Det legges særlig vekt på å spare storvokste, og høyproduktive dyr, av begge kjønn.

Jakt og fiske har vært viktige forvaltningsoppgaver for eiendommen i alle år, og da særlig elgjakten som siden 1992 er utviklet i samarbeid med andre grunneiere i området. Hele eiendommen er en del av Storvaldet Selvik Bruk m.fl., som i 2020 hadde en kvote på 25 elg. På Selvik Bruks eiendom ble det i 2020 skutt 13 elg, hvorav 11 ble skutt i Selvik Bruk sitt eget jaktfelt. Storviltjakten har siden 1999 også omfattet kronhjort. Hjortebestanden er økende, og hjortejakt på eiendommen er noe Selvik Bruk ønsker å utvikle fremover. 

Utskrift